Tryckt information

All tryckt information bör vara tydlig och läsbar så att så många som möjligt kan ta del av den.

Vilka har behov av tryckt information i anpassad form?

Personer med synskada, lindrig utvecklingsstörning, dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, barndomsdöva, neurologiska sjukdomar och/eller rörelsehinder, medicinska funktionshinder och psykiska funktionshinder kan helt eller delvis vara i behov av anpassad tryckt information.

Lättläst

Drygt var fjärde svensk klarar bara att läsa och använda enkla dokument. Så snart de stöter på texter som inte är välredigerade och enkla får de stora problem. Bland dessa 25% av den vuxna svenska befolkningen finns 400 000 (7,5% av hela befolkningen) som läser så pass dåligt att de bara kan söka information i bekanta, enkla och välstrukturerade texter.

Detta visar International Adult Literacy Study - IALS - en studie som OECD och Statistics of Canada har genomfört om vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga. Sverige, USA, Canada, Tyskland, Polen, Schweiz och Nederländerna deltog. Studien genomfördes hösten 1994 i form av besöksintervjuer. I Sverige deltog 3000 svenskar från 16 år och uppåt.

Vad är en lättläst text?

För att en text ska vara lättläst måste man ta hänsyn till innehållspråkutseende och bilder.

Innehåll

En text som handlar om ett ämne som är välkänt för läsaren är lätt att läsa. En viktig princip är att inte ta kunskap för given. Det gäller att skriva så att läsaren behöver så lite förkunskaper som möjligt.

Språk

En lättläst text är skriven med vanliga och vardagliga ord som de flesta människor kan förstå. Meningarna är ofta korta. Språket ska vara klart och enkelt. Ovanliga ord ska förklaras. Bildspråk och liknelser kan vara svåra att förstå för en ovan läsare och bör därför undvikas.

Textens utseende

En lättläst text ska vara luftig. Läsaren ska känna att texten är möjlig att ta sig genom. Texten bör vara lite större än vad som är vanligt. Men att använda VERSALER, stora bokstäver, i löpande text underlättar inte för läsaren. Det valda typsnittet, bokstavstypen, ska vara tydligt. Lite större avstånd mellan raderna underlättar läsningen.

Bilder

Det är bra att använda bilder i lättlästa texter. Med bildens hjälp kan man lyfta fram innehållet och stärka förståelsen. Men man måste ställa krav på bilderna: de ska beskriva samma sak som texten. Oklara bilder kan förvirra.

Vill du veta mer om lättläst?

Texter för synskadade

Genomsnittlig god synskärpa brukar anges som 1,0. När synskärpan är nere i 0,3 med korrigering börjar det bli svårt att läsa. Personer med sämre synskärpa än 0,1 kan läsa tryckt information men inte allt. Arten av synfel påverkar också.

I Västra Götaland finns ca 15 000 personer med synskada/blindhet enligt WHO:s definition.

För personer med synskada är lämpliga stilsorter Helvetica och Arial, även Times är godtagbar. Stilsorten bör varken vara mindre eller större än 12 punkter för Helvetica/Arial (vilket kan jämföras med Times 14 punkter). Dessa typsnitt bör generellt användas vid så kallad svartskrift.

Vill du veta mer?

Srf-Synskadades Riksförbund har information och råd på sin hemsida om hur skriftlig information bör utformas. Enkelhet och tydlighet är grundkrav för den som är synskadad.

Broschyren "Text som fler kan läsa"; kan beställas från SRF Kontorsservice, kontorsservice@srf.nu eller telefon 08-39 90 00.

Den kan också laddas ner här som pdf eller worddokument.

Storstil

Storstil är lättläst tryckt text med större och tydligare bokstäver för alla som kan läsa större stil med hjälp av till exempel förstoringshjälpmedel, så kallade optiska läshjälpmedel. 14 punkter och uppåt räknas som storstil. Viktigt är också att raderna är relativt korta samt att typsnittet är utan seriffer ("fötter"), eftersom det underlättar läsning. Egenproducerad text kan göras om till storstil däremot blir det upphovsrättsliga problem om annan text görs om.

Pictogram - ett lättläst bildspråk

Pictogram är ett system av grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje pictogramsymbol står för ett ord eller ett begrepp till exempel "pojke" eller "ledsen". Personer med utvecklingsstörning och andra som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder. Endast viktiga, informationsbärande detaljer finns med så att tankarna ska ledas åt rätt håll.

Vill du veta mer om Pictogram?

Senaste nyheter

 • Ljudmagasinet – om syntolkad tv, bristande tillgänglighet, poesi och prosa

  torsdag 28 januari 2016
  Ljudmagasinet I årets första nummer har vi undersökt hur det har gått sedan bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Vi har tagit en titt på det syntolkade tv-utbudet och så har vi träffat Peter Lindqvist som har en passion för radio. Det kommer även handla om poesi, prosa och en akademiledamot på turné.
 • Ljudmagasinet - om Amerikadrömmen, film, böcker och en kommande kulturarena

  torsdag 10 december 2015
  Ljudmagasinet I årets sista nummer ska det handla om emigrantvågen från Sverige till det stora landet i väster. Många åkte, en del kom tillbaka och i Ljudmagasinet får du höra historien om en av de som återvände. Det blir också Bokprat med Gunnar, julfilm, matlagning i blindo och en utflykt till en kommande kulturarena.
 • Från Att till Hur – Om riktlinjer, inspiration och sätt för att skapa tillgängliga miljöer

  måndag 16 november 2015
  Tillgänglighet Konferensen Från Att till Hur vill ge institutioner, framförallt museer och konsthallar, verktyg att gå från att:et till hur:et. För hur gör man när man ska göra sin utställningsplats tillgänglig gör alla?