Steg 3. Anpassa informationen

Anpassad information är till för den som har läs- och skrivsvårigheter eller är dyslektiker, som har svårt att höra eller som har svårt att se. Anpassad information är också bra för den som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och för den som inte har svenska som förstaspråk. Oavsett om det handlar om webb, trycksaker eller annat informationsmaterial är ditt val av både språk, teknik och layout avgörande för tillgängligheten.

Klarspråk

Exempel på anpassning är att skriva kort och enkelt, så kallat Klarspråk. Begreppet Klarspråk har under senare år kommit att stå för begripliga och anpassade texter för mottagaren. Korta texter sparar lästid och begripliga texter minskar risken för missförstånd. Vill du veta mer om klarspråk kontakta Språkrådet sprakradet.se

Lättläst

Att skriva lättläst handlar om att skriva så att läsaren behöver så lite förkunskaper som möjligt. Läsaren ska aldrig behöva gissa vad du som skribent menar. Många läsare har också svårt att uppfatta skiljetecken som punkt och komma. De fortsätter att läsa utan att göra uppehåll. Det är därför lättlästa texter skrivs på det här sättet. Vill du veta mer om lättläst eller få hjälp med att skriva lättläst kan du kontakta MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, mtm.se

Inspelad information, teckentolkning och punktskrift

Andra exempel på anpassad information är inspelad information, information på punktskrift och teckenspråkstolkad information. 
Vill du ha hjälp med: 
Teckenspråkstolkning kontakta Regionens tolkverksamhet
Inspelad information kontakta
Information på punkskrift 
kontakta

Webbplats

Att göra en webbsida tillgänglig kan verka krångligt, men det finns bra hjälp att få bland annat genom E-delegationen. Här hittar du E-delegationens vägledning för tillgänglig webb.

Skyltning

På allmänna platser ska det också finnas nödvändiga informationsskyltar så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda platsen/lokalerna. Enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) är bristande skyltning ett enkelt avhjälpt hinder.
Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar tar upp skyltars utformning och placering och skyltning både inomhus och utomhus. Landstinget Halland har satsat stort på skyltar. Landstinget Hallands skyltsystem

Talsyntes

Det finns ett antal olika talsynteser att välja mellan. Mer information om talsyntes hittar du på SPMS – Specialpedagogiska Skolmyndigheten, spms.se och ReadSpeaker.

 

Tips!

 • Ge information på trycksaken om att materialet finns att få i anpassad form och vilka dessa alternativ är.
 • Informera funktionshinderorganisationer, rehabavdelningar, syncentraler med flera om att informationen finns i anpassad form. Då når ni ju samtidigt ut med information om er verksamhet. 

 

  Senaste nyheter

  • Från Att till Hur – Om riktlinjer, inspiration och sätt för att skapa tillgängliga miljöer

   måndag 16 november 2015
   Tillgänglighet Konferensen Från Att till Hur vill ge institutioner, framförallt museer och konsthallar, verktyg att gå från att:et till hur:et. För hur gör man när man ska göra sin utställningsplats tillgänglig gör alla?
  • Ljudmagasinet - om arkitektur och kännbar konst

   torsdag 12 november 2015
   Ljudmagasinet I det nya numret av Ljudmagasinet handlar det en hel del om arkitektur. Vi har besökt biblioteket som tänkte tillgängligt när de byggde nytt, vi har varit i Tibro och fått historien om arkitekten Ralph Erskines Brittgården och så har vi träffat Sveriges första arkitekt med synnedsättning. Förutom det så berättar vi om konstprojektet Kännbart som har skapat konst för alla sinnen.
  • Ljudmagasinet - om syntolkning, bilkörning och om att mista och återfå synen

   torsdag 15 oktober 2015
   Ljudmagasinet Ljudmagasinet har ett späckat oktobernummer! I det här numret träffar du bland annat musikern som skrev en bok om hur det vara att mista synen och sedan få den tillbaka. Vi berättar om en ny kurs i syntolkning av film på Akademin Valand och träffar konstnären och syntolken Eli Tistelö. Förutom det åker vi bil med en synskadad förare, rapporterar om tjänsten Talboken kommer och mycket mer.

  Kontakt

  • Eva Johansson
   konsulent tillgänglighet
   070 818 20 07