Steg 3. Anpassa informationen

Anpassad information är till för den som har läs- och skrivsvårigheter eller är dyslektiker, som har svårt att höra eller som har svårt att se. Anpassad information är också bra för den som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och för den som inte har svenska som förstaspråk. Oavsett om det handlar om webb, trycksaker eller annat informationsmaterial är ditt val av både språk, teknik och layout avgörande för tillgängligheten.

Klarspråk

Exempel på anpassning är att skriva kort och enkelt, så kallat Klarspråk. Begreppet Klarspråk har under senare år kommit att stå för begripliga och anpassade texter för mottagaren. Korta texter sparar lästid och begripliga texter minskar risken för missförstånd. Vill du veta mer om klarspråk kontakta Språkrådet sprakradet.se

Lättläst

Att skriva lättläst handlar om att skriva så att läsaren behöver så lite förkunskaper som möjligt. Läsaren ska aldrig behöva gissa vad du som skribent menar. Många läsare har också svårt att uppfatta skiljetecken som punkt och komma. De fortsätter att läsa utan att göra uppehåll. Det är därför lättlästa texter skrivs på det här sättet. Vill du veta mer om lättläst eller få hjälp med att skriva lättläst kan du kontakta MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, mtm.se

Inspelad information, teckentolkning och punktskrift

Andra exempel på anpassad information är inspelad information, information på punktskrift och teckenspråkstolkad information. 
Vill du ha hjälp med: 
Teckenspråkstolkning kontakta Regionens tolkverksamhet
Inspelad information kontakta
Information på punkskrift 
kontakta

Webbplats

Att göra en webbsida tillgänglig kan verka krångligt, men det finns bra hjälp att få bland annat genom E-delegationen. Här hittar du E-delegationens vägledning för tillgänglig webb.

Skyltning

På allmänna platser ska det också finnas nödvändiga informationsskyltar så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda platsen/lokalerna. Enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) är bristande skyltning ett enkelt avhjälpt hinder.
Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar tar upp skyltars utformning och placering och skyltning både inomhus och utomhus. Landstinget Halland har satsat stort på skyltar. Landstinget Hallands skyltsystem

Talsyntes

Det finns ett antal olika talsynteser att välja mellan. Mer information om talsyntes hittar du på SPMS – Specialpedagogiska Skolmyndigheten, spms.se och ReadSpeaker.

 

Tips!

 • Ge information på trycksaken om att materialet finns att få i anpassad form och vilka dessa alternativ är.
 • Informera funktionshinderorganisationer, rehabavdelningar, syncentraler med flera om att informationen finns i anpassad form. Då når ni ju samtidigt ut med information om er verksamhet. 

 

  Senaste nyheter

  • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

   onsdag 30 september 2015
   Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
  • Ljudmagasinet - om bryggdans och konsten att översätta

   torsdag 17 september 2015
   Ljudmagasinet Septembernumret av Ljudmagasinet innehåller både dans och litteratur. Det blir dans på Brännö brygga och så har vi träffat författaren och översättaren Erik Andersson. Tidningen innehåller även ett inslag om att kulturinstitutionerna har dålig tillgänglighet på sina webbplatser och så pratar vi bokmässa i Bokprat med Gunnar.
  • Kulturen och hälsan: Att mötas och växa i allvar och lek

   onsdag 9 september 2015
   Kultur och hälsa Kulturen och hälsan: Att mötas och växa i allvar och lek är en del i ett samarbetsprojekt för att lyfta fram konstens, kulturens och lekens livsnödvändighet – i alla åldrar. Den 6 oktober bjuder vi in till en konferens i Skövde för att dela och utbyta lärdomar och möjligheter men också insikter om dilemman och svårigheter.

  Kontakt

  • Eva Johansson
   konsulent tillgänglighet
   0708-18 20 07