Steg 3. Anpassa informationen

Anpassad information är bra för den som har läs- och skrivsvårigheter eller är dyslektiker, för den som varit döv sedan barndomen och för den som har svårt att se eller är blind. Anpassad information är också bra för den som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och för den som har en annan etnisk bakgrund och inte behärskar svenska språket. Det finns många bra skäl till att anpassa informationen så att alla kan ta del av den. Det är en fråga om demokrati, det är en fråga om ekonomi och det är en fråga om tid. Oavsett om det handlar om webb, trycksaker eller annat informationsmaterial är ditt val av både språk, teknik och layout avgörande för tillgängligheten.

Klarspråk

Exempel på anpassning är att skriva kort och enkelt, så kallat Klarspråk. Begreppet Klarspråk har under senare år kommit att stå för begripliga och anpassade texter för mottagaren. Korta texter sparar lästid och begripliga texter minskar risken för missförstånd. Vill du veta mer om klarspråk kontakta Språkrådet www.sprakradet.se

Lättläst

Ett annat exempel är att skriva lättläst. Att skriva lättläst handlar om att skriva så att läsaren behöver så lite förkunskaper som möjligt. Läsaren ska aldrig behöva gissa vad du som skribent menar. Många läsare har också svårt att uppfatta skiljetecken som punkt och komma. De fortsätter att läsa utan att göra uppehåll. Det är därför lättlästa texter skrivs på det här sättet. Vill du veta mer om lättläst eller få hjälp med att skriva lättläst kan du kontakta Centrum för Lättläst. www.lattlast.se

Inspelad information, teckentolkning och punktskrift

Ytterligare exempel på anpassad information är inspelad information, information på punktskrift och teckentolkad information. Vill du ha hjälp med att anpassa er information kontakta Centrum för tillgänglig information, Kultur i Väst, Karin Strömberg karin.stromberg@kulturivast.se
Vill du ha hjälp med teckentolkning kontakta Regionens tolkverksamhet

Webbplats

Internet har unika möjligheter att göra information och tjänster tillgängliga och det finns sedan länge internationella riktlinjer för hur en webbplats ska vara uppbyggd. Att göra en webbsida tillgänglig kan verka krångligt, men det finns bra hjälp att få bland annat på Handisam. Vill ni se exempel på en anpassad webbsida, titta på Frölunda Kulturhus, Hjälpmedelsinstitutet och FunkaNu.

Skyltning

På allmänna platser ska det också finnas nödvändiga informationsskyltar så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda platsen/lokalerna. Enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) är bristande skyltning ett enkelt avhjälpt hinder. Läs mer om skyltning på Handisam.

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar tar upp skyltars utformning och placering och skyltning både inomhus och utomhus. Landstinget Halland har satsat stort på skyltar. Landstinget Hallands skyltsystem

Talsyntes

Ett sätt att försäkra sig om att nå många människor är att förse datorer med talsyntes. Det finns idag ett antal olika talsynteser att välja mellan. Exempel och information finns på www.funkanu.se och på ReadSpeaker.

Beställa en trycksak 

När du producerar till exempel en trycksak kan det vara svårt att veta i vilken anpassad form den ska göras och i vilken upplaga. En bra kunskapskälla finns på Rättighetskommitténs kanslis hemsida.
Här finns en beskrivning av målgrupper och vilka behov dessa har av anpassad information.

 

 

Tips!

 • Ge information på trycksaken om att materialet finns att få i anpassad form och vilka dessa alternativ är.
 • Informera handikapporganisationer, rehabavdelningar, syncentraler med flera om att informationen finns i anpassad form. Då når ni ju samtidigt ut med information om er verksamhet. 

 

  Senaste nyheter

  • Ljudmagasinet – om fladdermöss, affischer och folkmusik

   torsdag 4 september 2014
   Ljudmagasinet Det är snart dags för val, och det kommer vi att uppmärksamma i det här numret, bland annat genom att titta närmare på vad en valaffisch kan signalera. Vi kommer också att få följa med på en vandring på jakt efter små flygande insektsätande figurer, och så blir det musik, gammal insamlad folkmusik närmare bestämt.
  • Avtryck – en unik konferens om konstnärlig kvalitet

   torsdag 28 augusti 2014
   Arrangörsutveckling Får man prata om kvalitet när det handlar om konstnärlig verksamhet och människor med funktionsskillnader? Det tycker arrangörerna för Avtryck. Med en rad spännande gäster, som kulturdebattören Stina Oscarson och Kjell Stjernholm, grundaren av Moomsteatern, bjuder de in hela landet att delta i samtalet, den 8–9 oktober i Stenungsund.
  • Ljudmagasinet – om akvarellmålning och skytte

   torsdag 21 augusti 2014
   Ljudmagasinet Äntligen är Ljudmagasinet tillbaka efter sommaruppehållet! I det här numret kommer vi att dröja oss kvar i sommaren en liten stund och besöka den bohuslänska kusten. Vi besöker också Lidköping för att lära oss mer om skytte, och så är det dags för litteraturkonsulent Gunnar Südow att fördjupa sig i litteraturen igen.

  Kontakt

  • Eva Johansson
   konsulent tillgänglighet
   031-333 51 83
   0708-18 20 07