KLIV 3.0

Kultur och lärande i vardagen - KLIV 3.0 

Kvalitet i kultur för barn och unga är en fråga om attityd inför byggandet av ett framtida samhälle där eleverna står i fokus. Inom KLIV 3.0 är Läroplanen (Lgr 11) ramverket för detta arbete. Engagemang, förståelse och målmedvetet arbete är viktiga faktorer för resultatet. Det räcker inte enbart med strategier av ledningen eller ett engagerande kreativt arbete underifrån – båda dessa arbetsvärldar och verksamheter måste såväl samordnas som samverka och samarbeta.

Projektet KLIV 3.0 – kultur och lärande i vardagen bygger på en grundläggande tro på lärande genom kultur. KLIV 3.0 tror att samverkan mellan kulturliv och skola kan öka elevers lärande. 
Projektet genomförs som en arbetsprocess och finansieras av Västra Götalands Kulturnämnd.

KLIV 3.0 är en följd av KLIV 2.0, som pågick 2011-2012. Arbetets syfte var att öka elevernas lärande genom samverkan mellan skola och kultur på ett kontinuerligt och hållbart sätt. Processen fokuserade på områdena kulturarv, arkitektur, design och bild. Skolans uppdrag var utgångspunkten.

Lärare och lokala kulturarbetare/kulturinstitutioner inom Västra Götaland bildade arbetsteam i processen. Deltagande skolor och kommuner var: Emmaskolan i Angered, Göteborg, Särlaskolan i Borås, Rånnums skola i Vänersborg och Nyboskolan i Tibro.

För att kunna reflekterar systematiskt över det som hänt med dels lärarna, dels skolledarna och även eleverna under projekttiden hölls fyra KLIV-konferenser. Konferenserna behandlade frågorna Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? Hur bedömer vi det här? Det respektfulla mötet. Ett stort kliv framåt. För att kunna sprida och ta del av de insikter dokumenterades dessa inspirationskonferenser. Du kan läsa varje dokumentation genom att klicka på länkarna här nedan:  

Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? 

Hur bedömer vi det här? 

Det respektfulla mötet

Ett stort kliv framåt

Vill du veta mer om hur skolorna i projektet fortsätter att arbeta med kultur? Få tips, inspiration och idéer på skolornas bloggar geom att klicka på någon av länkarna nedan: 

Emmaskolan, Angered 
Särlaskolan, Borås
Rånnumsskolan, Vänersborg
Nybroskolan, Tibro 

Här kan du läsa hela projektbeskrivningen av KLIV i PDF-form

Vill du veta mer om KLIV 3.0 kontakta:

Helene Krantz, projektledare
Tel: 0700-82 45 50 
E-post: helene.krantz@kulturivast.se


 

Senaste nyheter

 • 1,5 miljoner till pilotprojekt

  onsdag 25 november 2015
  Kulturkatalogen Väst I september gjorde Kultur i Väst en utlysning om möjligheten att söka bidrag till pilotprojekt med koppling barn och unga, konst, kulturarv och Landskapskonven
 • Fullt hus med Ylva Mårtens på Mötesplats barnkultur

  onsdag 18 november 2015
  Barn och unga ”Barnens röster behövs i samhällsdebatten. De hörs alltför sällan. Genom barnens perspektiv ser vi hela samhället tydligt och skarpt. Deras blick är viktig. Barnens speciella villkor är en mätare på hur samhället fungerar och i deras berättelser får vi syn på oss själva.
 • Fullt hus på första Mötesplats barnkultur

  tisdag 6 oktober 2015
  Kulturkatalogen Väst Att se barn som människor med samma rättigheter som vi, och samtidigt respektera barns sårbarhet just för att de är barn – går det att förena? Frågan ställs av Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, medlem av Barnombudsmannens expertråd och första gästen i nya Mötesplats barnkultur.

Kontakt

 • Mania Teimouri
  konsulent arkitektur barn och unga
  0702-14 80 21
 • Maud Lindström
  konsulent barn & unga
  0706-78 83 01
 • Christine Hellqvist
  konsulent barn och unga
  0768-36 04 77