KLIV 3.0

Kultur och lärande i vardagen - KLIV 3.0 

Kvalitet i kultur för barn och unga är en fråga om attityd inför byggandet av ett framtida samhälle där eleverna står i fokus. Inom KLIV 3.0 är Läroplanen (Lgr 11) ramverket för detta arbete. Engagemang, förståelse och målmedvetet arbete är viktiga faktorer för resultatet. Det räcker inte enbart med strategier av ledningen eller ett engagerande kreativt arbete underifrån – båda dessa arbetsvärldar och verksamheter måste såväl samordnas som samverka och samarbeta.

Projektet KLIV 3.0 – kultur och lärande i vardagen bygger på en grundläggande tro på lärande genom kultur. KLIV 3.0 tror att samverkan mellan kulturliv och skola kan öka elevers lärande. 
Projektet genomförs som en arbetsprocess och finansieras av Västra Götalands Kulturnämnd.

KLIV 3.0 är en följd av KLIV 2.0, som pågick 2011-2012. Arbetets syfte var att öka elevernas lärande genom samverkan mellan skola och kultur på ett kontinuerligt och hållbart sätt. Processen fokuserade på områdena kulturarv, arkitektur, design och bild. Skolans uppdrag var utgångspunkten.

Lärare och lokala kulturarbetare/kulturinstitutioner inom Västra Götaland bildade arbetsteam i processen. Deltagande skolor och kommuner var: Emmaskolan i Angered, Göteborg, Särlaskolan i Borås, Rånnums skola i Vänersborg och Nyboskolan i Tibro.

För att kunna reflekterar systematiskt över det som hänt med dels lärarna, dels skolledarna och även eleverna under projekttiden hölls fyra KLIV-konferenser. Konferenserna behandlade frågorna Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? Hur bedömer vi det här? Det respektfulla mötet. Ett stort kliv framåt. För att kunna sprida och ta del av de insikter dokumenterades dessa inspirationskonferenser. Du kan läsa varje dokumentation genom att klicka på länkarna här nedan:  

Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? 

Hur bedömer vi det här? 

Det respektfulla mötet

Ett stort kliv framåt

Vill du veta mer om hur skolorna i projektet fortsätter att arbeta med kultur? Få tips, inspiration och idéer på skolornas bloggar geom att klicka på någon av länkarna nedan: 

Emmaskolan, Angered 
Särlaskolan, Borås
Rånnumsskolan, Vänersborg
Nybroskolan, Tibro 

Här kan du läsa hela projektbeskrivningen av KLIV i PDF-form

Vill du veta mer om KLIV 3.0 kontakta:

Pia Wretlind, projektledare
Tel: 0767-882720
E-post: pia.wretlind@vgregion.se 


 

Senaste nyheter

 • Smörgåsbord med barnkultur

  fredag 27 mars 2015
  Kulturkatalogen Väst Kultur i Västs arbetsgrupp för kultur för barn och unga deltog i Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium. Årets tema är fostran, marknad och barnkultur och har titeln Barnkultursymposium 2015: Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur.
 • Fullt hus på Scenkonstdagarna barn och unga 2015

  onsdag 11 mars 2015
  Kulturkatalogen Väst Dans, musik, teater och cirkus i två hela dagar i Uddevalla. Närmare 40 akter, 200 i publiken, med oss på Kultur i Väst och Regionteater Väst i personalstyrkan. Alla hjälps åt och jobbar med det som krävs just nu på Scenkonstdagarna barn och unga 10-11 mars 2015. Oavsett om man i vanliga fall jobbar i receptionen, som administratör, kommunikatör, producent, konsulent, skådespelare eller något annat.
 • Vårtecken! Scenkonstdagar i Uddevalla

  onsdag 4 mars 2015
  Kulturkatalogen Väst Regionteater Väst och Kultur i Väst fortsätter den gemensamma satsningen på utbudsdagar för scenkonst för barn och unga. På Regionteater Väst i Uddevalla 10-11 mars visar vi smakprov på bokningsbara föreställningar från Kulturkatalogen Väst.

Kontakt

 • Jenny Berner
  konsulent barn och unga (föräldraledig)
  031-333 51 41
  0768-36 04 77
 • Maud Lindström
  konsulent barn & unga
  031-33 35 128
  0706-78 83 01
 • Christine Hellqvist
  konsulent barn och unga
  031-33 35 141
  0768-36 04 77