KLIV 3.0

Kultur och lärande i vardagen - KLIV 3.0 

Kvalitet i kultur för barn och unga är en fråga om attityd inför byggandet av ett framtida samhälle där eleverna står i fokus. Inom KLIV 3.0 är Läroplanen (Lgr 11) ramverket för detta arbete. Engagemang, förståelse och målmedvetet arbete är viktiga faktorer för resultatet. Det räcker inte enbart med strategier av ledningen eller ett engagerande kreativt arbete underifrån – båda dessa arbetsvärldar och verksamheter måste såväl samordnas som samverka och samarbeta.

Projektet KLIV 3.0 – kultur och lärande i vardagen bygger på en grundläggande tro på lärande genom kultur. KLIV 3.0 tror att samverkan mellan kulturliv och skola kan öka elevers lärande. 
Projektet genomförs som en arbetsprocess och finansieras av Västra Götalands Kulturnämnd.

KLIV 3.0 är en följd av KLIV 2.0, som pågick 2011-2012. Arbetets syfte var att öka elevernas lärande genom samverkan mellan skola och kultur på ett kontinuerligt och hållbart sätt. Processen fokuserade på områdena kulturarv, arkitektur, design och bild. Skolans uppdrag var utgångspunkten.

Lärare och lokala kulturarbetare/kulturinstitutioner inom Västra Götaland bildade arbetsteam i processen. Deltagande skolor och kommuner var: Emmaskolan i Angered, Göteborg, Särlaskolan i Borås, Rånnums skola i Vänersborg och Nyboskolan i Tibro.

För att kunna reflekterar systematiskt över det som hänt med dels lärarna, dels skolledarna och även eleverna under projekttiden hölls fyra KLIV-konferenser. Konferenserna behandlade frågorna Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? Hur bedömer vi det här? Det respektfulla mötet. Ett stort kliv framåt. För att kunna sprida och ta del av de insikter dokumenterades dessa inspirationskonferenser. Du kan läsa varje dokumentation genom att klicka på länkarna här nedan: 

Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? 

Hur bedömer vi det här? 

Det respektfulla mötet

Ett stort kliv framåt

Vill du veta mer om hur skolorna i projektet fortsätter att arbeta med kultur? Få tips, inspiration och idéer på skolornas bloggar geom att klicka på någon av länkarna nedan: 

Emmaskolan, Angered 
Särlaskolan, Borås
Rånnumsskolan, Vänersborg
Nybroskolan, Tibro 

Här kan du läsa hela projektbeskrivningen av KLIV i PDF-form

Vill du veta mer om KLIV 3.0 kontakta:

Pia Wretlind, projektledare
Tel: 0767-882720
E-post: pia.wretlind@vgregion.se 


 

Senaste nyheter

 • Vårtecken! Scenkonstdagar i Uddevalla

  onsdag 4 mars 2015
  Kulturkatalogen Väst Regionteater Väst och Kultur i Väst fortsätter den gemensamma satsningen på utbudsdagar för scenkonst för barn och unga. På Regionteater Väst i Uddevalla 10-11 mars visar vi smakprov på bokningsbara föreställningar från Kulturkatalogen Väst.
 • Kulturkatalogen uppdateras

  måndag 23 februari 2015
  Teater Just nu håller vi på att uppdatera Kulturkatalogen på scenkonstsidan. Den 6 mars kommer den att vara fullt uppdaterad inför Scenkonstdagarna.
 • Vi söker nya produktioner för barn och unga 2015

  torsdag 20 november 2014
  Kulturkatalogen Väst Kultur i Västs konsulenter och producenter söker nya produktioner inom dans, teater, musik och cirkus/nycirkus som vänder sig till publik i åldrarna 3–19 år. Välkommen med en ansökan för möjligheten att få presentera din produktion på våra utbudsdagar Scenkonstdagarna barn och unga 2015.

Kontakt

 • Jenny Berner
  konsulent barn och unga (föräldraledig)
  031-333 51 41
  0768-36 04 77