KLIV 3.0

Kultur och lärande i vardagen - KLIV 3.0 

Kvalitet i kultur för barn och unga är en fråga om attityd inför byggandet av ett framtida samhälle där eleverna står i fokus. Inom KLIV 3.0 är Läroplanen (Lgr 11) ramverket för detta arbete. Engagemang, förståelse och målmedvetet arbete är viktiga faktorer för resultatet. Det räcker inte enbart med strategier av ledningen eller ett engagerande kreativt arbete underifrån – båda dessa arbetsvärldar och verksamheter måste såväl samordnas som samverka och samarbeta.

Projektet KLIV 3.0 – kultur och lärande i vardagen bygger på en grundläggande tro på lärande genom kultur. KLIV 3.0 tror att samverkan mellan kulturliv och skola kan öka elevers lärande. 
Projektet genomförs som en arbetsprocess och finansieras av Västra Götalands Kulturnämnd.

KLIV 3.0 är en följd av KLIV 2.0, som pågick 2011-2012. Arbetets syfte var att öka elevernas lärande genom samverkan mellan skola och kultur på ett kontinuerligt och hållbart sätt. Processen fokuserade på områdena kulturarv, arkitektur, design och bild. Skolans uppdrag var utgångspunkten.

Lärare och lokala kulturarbetare/kulturinstitutioner inom Västra Götaland bildade arbetsteam i processen. Deltagande skolor och kommuner var: Emmaskolan i Angered, Göteborg, Särlaskolan i Borås, Rånnums skola i Vänersborg och Nyboskolan i Tibro.

För att kunna reflekterar systematiskt över det som hänt med dels lärarna, dels skolledarna och även eleverna under projekttiden hölls fyra KLIV-konferenser. Konferenserna behandlade frågorna Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? Hur bedömer vi det här? Det respektfulla mötet. Ett stort kliv framåt. För att kunna sprida och ta del av de insikter dokumenterades dessa inspirationskonferenser. Du kan läsa varje dokumentation genom att klicka på länkarna här nedan:  

Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? 

Hur bedömer vi det här? 

Det respektfulla mötet

Ett stort kliv framåt

Vill du veta mer om hur skolorna i projektet fortsätter att arbeta med kultur? Få tips, inspiration och idéer på skolornas bloggar geom att klicka på någon av länkarna nedan: 

Emmaskolan, Angered 
Särlaskolan, Borås
Rånnumsskolan, Vänersborg
Nybroskolan, Tibro 

Här kan du läsa hela projektbeskrivningen av KLIV i PDF-form

Vill du veta mer om KLIV 3.0 kontakta:

Pia Wretlind, projektledare
Tel: 0767-882720
E-post: pia.wretlind@vgregion.se 


 

Senaste nyheter

 • Fem workshopar och en föreläsning

  fredag 11 september 2015
  Kulturkatalogen Väst Tack alla som var med på KulturpedX 2015! Under två dagar i september, i Trollhättan respektive Borås, visade erfarna kulturpedagoger exempel på kulturpedagogiska projekt i Kulturkatalogen Väst. Lärare, samordnare, fritidspedagoger och chefer deltog i föreläsningar och workshopar.
 • Teatermingel på Kultur i Väst den 3 september

  tisdag 21 april 2015
  Teater Den 3 september drar vi igång hösten med ett mingel där teaterproducenter och arrangörer ges möjlighet att träffas, knyta kontakter och få information om vad som är på gång inför det kommande spelåret.
 • Open Call – Ny chans att söka!

  måndag 30 mars 2015
  Kulturkatalogen Väst Arbetar du med film, dans, litteratur, design, arkitektur, konst, musik, teater, cirkus eller något annat kulturuttryck i Västra Götaland?

Kontakt

 • Mania Teimouri
  konsulent arkitektur barn och unga
  0702-14 80 21
 • Maud Lindström
  konsulent barn & unga
  0706-78 83 01
 • Christine Hellqvist
  konsulent barn och unga
  0768-36 04 77