Visionärt exempel!

”Titta! Det där huset känner jag igen. Var är det någonstans? Vänta, kolla här på filmen där vi skejtar. Det är ju samma ställe! Men det ser ju inte alls likadant ut…”

Miryam och Kalle går i åttan och är med klassen på biblioteket. De var inte särskilt lockade av att gå dit - men under mötet med äldre film från hemorten väcks ett intresse. De tar fram sina mobiltelefoner och jämför samma filmade miljö,  då och nu. Och efter den inledande tidsresan på biblioteket fortsätter processen i klassrummet:

//Eleverna laddar hem äldre film från webben, de klipper ut delar de är intresserade av att jobba vidare med och de går ut i verkligheten och filmar platser i närmiljön som är viktiga för dem. Några av platserna är identiska med dem i filmklippen, andra är helt nya. Dåtid och nutid klipps ihop och kompletteras med ljud, där eleverna beskriver sina relationer till platserna och sina visioner om framtiden. Men där finns något mer. Där finns röster ifrån elevernas intervjuer med äldre, som beskriver samma platser men ur andra tidsperspektiv och med dåtida visioner blandade med dagens. Helt nya berättelser skapas här i ett kreativt samspel mellan igår, idag och imorgon.//

Senaste nyheter

 • Från Att till Hur – Om riktlinjer, inspiration och sätt för att skapa tillgängliga miljöer

  måndag 16 november 2015
  Tillgänglighet Konferensen Från Att till Hur vill ge institutioner, framförallt museer och konsthallar, verktyg att gå från att:et till hur:et. För hur gör man när man ska göra sin utställningsplats tillgänglig gör alla?
 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.