Styrgrupp

ABM Västra Götlands styrgrupp träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar då både konkreta samverkansinsatser och frågor på en mera strategisk nivå.

Under 2013-2014 fokuserar vi bland annat på att:

 

 • sprida foldern Vi äger kulturarvet tillsammans, som innehåller riktlinjer för utveckling inom ABM-sektorn i Västra Götaland.
 • sprida kunskap om de riktlinjer gällande upphovsrätt för ABM-sektorn i regionen, som vi tog fram under 2012.
 • tillsammans med kommuner diskutera hur exempelvis ett kulturhus eller ett bibliotek kan utvecklas till platser som skapar nyfikenhet kring en orts kulturarv - som sträcker sig från igår, över idag och ända till imorgon.
 • skapa en gemensam webbplats, så att vårt långsiktiga arbete för att ABM-sektorn ska möta de behov dagens samhälle har, får ytterligare en plattform.  

Styrgruppen diskuterar som sagt - men de som sedan utför själva jobbet är delar av gruppen samt en mängd olika personer ifrån hela ABM-sektorn, inklusive kommuner, i regionen.

Styrgruppen:

Ulf Andersson Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Monica Gustafsson Västarvet, Annika Nordström DAG, Henrik Olsson Innovatum Science Center, Erik Siira Göteborgs universitetsbibliotek, Bo Thalén Regionarkivet och Ulrica Wallin Kultur i Väst.

Senaste nyheter

 • Ljudmagasinet - Synskadad förr och nu

  torsdag 22 januari 2015
  Ljudmagasinet Vi inleder det här året med ett temanummer. Det ska handla kulturhistoria, om att skiljas från föräldrar i ung ålder, om att få delta i undervisningen på samma villkor som seende och om vikten av att bevara alla människors historia. Den här gången handlar Ljudmagasinet nämligen om att vara synskadad förr och nu.
 • Möt en länshemslöjdkonsulent!

  tisdag 27 maj 2014
  Kulturkatalogen Väst Slöjd i Väst arbetar mycket med de ideella hemslöjdsföreningarna i regionen och har ett stort kursutbud tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Här berättar länshemslöjdkonsulent Hillevi Gunnarsson om sitt arbete på Slöjd i Väst.
 • Vill du äga kulturarvet?

  måndag 2 december 2013
  Bibliotek Kulturarv är något spännande som finns överallt. Vi äger kulturarvet tillsammans heter en ny folder som Kultur i Väst och Västarvet arbetat fram. Målsättningen med arbetet är att vårt gemensamma kulturarv ska användas av så många som möjligt. Att äga kulturarvet är en rättighet för alla.

Kontakt

 • Bengt Källgren
  enhetschef Kultur & Samhälle, enhetschef Kultur & Upplevelse, Länsbibliotekarie
  031-333 51 85
  0705-85 18 30