Styrgrupp

ABM Västra Götlands styrgrupp träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar då både konkreta samverkansinsatser och frågor på en mera strategisk nivå.

Under 2013-2014 fokuserar vi bland annat på att:

 

 • sprida foldern Vi äger kulturarvet tillsammans, som innehåller riktlinjer för utveckling inom ABM-sektorn i Västra Götaland.
 • sprida kunskap om de riktlinjer gällande upphovsrätt för ABM-sektorn i regionen, som vi tog fram under 2012.
 • tillsammans med kommuner diskutera hur exempelvis ett kulturhus eller ett bibliotek kan utvecklas till platser som skapar nyfikenhet kring en orts kulturarv - som sträcker sig från igår, över idag och ända till imorgon.
 • skapa en gemensam webbplats, så att vårt långsiktiga arbete för att ABM-sektorn ska möta de behov dagens samhälle har, får ytterligare en plattform.  

Styrgruppen diskuterar som sagt - men de som sedan utför själva jobbet är delar av gruppen samt en mängd olika personer ifrån hela ABM-sektorn, inklusive kommuner, i regionen.

Styrgruppen:

Ulf Andersson Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Monica Gustafsson Västarvet, Annika Nordström DAG, Henrik Olsson Innovatum Science Center, Erik Siira Göteborgs universitetsbibliotek, Bo Thalén Regionarkivet och Ulrica Wallin Kultur i Väst.

Senaste nyheter

 • Från Att till Hur – Om riktlinjer, inspiration och sätt för att skapa tillgängliga miljöer

  måndag 16 november 2015
  Tillgänglighet Konferensen Från Att till Hur vill ge institutioner, framförallt museer och konsthallar, verktyg att gå från att:et till hur:et. För hur gör man när man ska göra sin utställningsplats tillgänglig gör alla?
 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.

Kontakt

 • Bengt Källgren
  enhetschef Kultur & Samhälle, enhetschef Kultur & Upplevelse, Länsbibliotekarie
  070 585 18 30