Styrgrupp

ABM Västra Götlands styrgrupp träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar då både konkreta samverkansinsatser och frågor på en mera strategisk nivå.

Under 2013-2014 fokuserar vi bland annat på att:

 

 • sprida foldern Vi äger kulturarvet tillsammans, som innehåller riktlinjer för utveckling inom ABM-sektorn i Västra Götaland.
 • sprida kunskap om de riktlinjer gällande upphovsrätt för ABM-sektorn i regionen, som vi tog fram under 2012.
 • tillsammans med kommuner diskutera hur exempelvis ett kulturhus eller ett bibliotek kan utvecklas till platser som skapar nyfikenhet kring en orts kulturarv - som sträcker sig från igår, över idag och ända till imorgon.
 • skapa en gemensam webbplats, så att vårt långsiktiga arbete för att ABM-sektorn ska möta de behov dagens samhälle har, får ytterligare en plattform.  

Styrgruppen diskuterar som sagt - men de som sedan utför själva jobbet är delar av gruppen samt en mängd olika personer ifrån hela ABM-sektorn, inklusive kommuner, i regionen.

Styrgruppen:

Ulf Andersson Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Monica Gustafsson Västarvet, Annika Nordström DAG, Henrik Olsson Innovatum Science Center, Erik Siira Göteborgs universitetsbibliotek, Bo Thalén Regionarkivet och Ulrica Wallin Kultur i Väst.

Senaste nyheter

 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.
 • Ljudmagasinet - om film, kulturhistoria och det Nya Biblioteket

  torsdag 5 mars 2015
  Ljudmagasinet Ett nytt nummer är äntligen ute! Den här gången kommer vi att prata om spännande film, vi får höra om hur en seriebok blev till ett ljudverk, och så ska vi ta reda på hur det kommer sig att vi egentligen sparar de historiska fynd som vi gör.

Kontakt

 • Bengt Källgren
  enhetschef Kultur & Samhälle, enhetschef Kultur & Upplevelse, Länsbibliotekarie
  0705-85 18 30