Styrgrupp

ABM Västra Götlands styrgrupp träffas fyra till fem gånger per år och diskuterar då både konkreta samverkansinsatser och frågor på en mera strategisk nivå.

Under 2013-2014 fokuserar vi bland annat på att:

 

 • sprida foldern Vi äger kulturarvet tillsammans, som innehåller riktlinjer för utveckling inom ABM-sektorn i Västra Götaland.
 • sprida kunskap om de riktlinjer gällande upphovsrätt för ABM-sektorn i regionen, som vi tog fram under 2012.
 • tillsammans med kommuner diskutera hur exempelvis ett kulturhus eller ett bibliotek kan utvecklas till platser som skapar nyfikenhet kring en orts kulturarv - som sträcker sig från igår, över idag och ända till imorgon.
 • skapa en gemensam webbplats, så att vårt långsiktiga arbete för att ABM-sektorn ska möta de behov dagens samhälle har, får ytterligare en plattform.  

Styrgruppen diskuterar som sagt - men de som sedan utför själva jobbet är delar av gruppen samt en mängd olika personer ifrån hela ABM-sektorn, inklusive kommuner, i regionen.

Styrgruppen:

Ulf Andersson Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Monica Gustafsson Västarvet, Annika Nordström DAG, Henrik Olsson Innovatum Science Center, Erik Siira Göteborgs universitetsbibliotek, Bo Thalén Regionarkivet och Ulrica Wallin Kultur i Väst.

Senaste nyheter

 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.
 • Ljudmagasinet - om film, kulturhistoria och det Nya Biblioteket

  torsdag 5 mars 2015
  Ljudmagasinet Ett nytt nummer är äntligen ute! Den här gången kommer vi att prata om spännande film, vi får höra om hur en seriebok blev till ett ljudverk, och så ska vi ta reda på hur det kommer sig att vi egentligen sparar de historiska fynd som vi gör.
 • Ljudmagasinet - Synskadad förr och nu

  torsdag 22 januari 2015
  Ljudmagasinet Vi inleder det här året med ett temanummer. Det ska handla kulturhistoria, om att skiljas från föräldrar i ung ålder, om att få delta i undervisningen på samma villkor som seende och om vikten av att bevara alla människors historia. Den här gången handlar Ljudmagasinet nämligen om att vara synskadad förr och nu.

Kontakt

 • Bengt Källgren
  enhetschef Kultur & Samhälle, enhetschef Kultur & Upplevelse, Länsbibliotekarie
  031-333 51 85
  0705-85 18 30