Övriga aktörer

Bohusläns Museum/Västarvet

Har du filmer på VHS eller smalfilm kan Bohusläns museum hjälpa dig att digitalisera dina filmer mot en ersättning. Kontaktperson är Rune Hixén, rune.hixen@vgregion.se, 0522-65 65 81

Vara folkhögskola


Vill du redigera dina filmer och kanske lägga på ljud? Då kan filmverkstaden på Vara folkhögskola hjälpa till. Kontaktperson är        Emma Johansson,
emma.v.johansson@vgregion.se, 0736 - 13 22 24

Svenska Filminstitutet

SFI har ett uppdrag att arbeta med frågan genom sitt arbete inom enheterna Bibliotek, Filmarkiv och Rotebro Filmservice.
http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/Organisation/Filmarvet

Kungliga biblioteket

Deras verksamhet på Filmarkivet i Grängesberg  har i uppdrag att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. De  digitaliserar smalfilm i mycket begränsad skala i nuläget, då stora mängder film redan ligger och väntar.  http://www.kb.se/samlingarna/Ljud--rorlig-bild/Filmarkivet-i-Grangesberg

Se äldre film

http://www.filmarkivet.se/

Mediapoolen och ABF

Båda dessa aktörer finns i regionen och formulerar just nu hur de kan vara resurser inom Filmarvet. Mer information kommer under våren.

Privata aktörer

I många kommuner finns det dessutom privata företag som sysslar med digitalisering av både smalfilm och videofilm.

Senaste nyheter

 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.
 • Ljudmagasinet - om film, kulturhistoria och det Nya Biblioteket

  torsdag 5 mars 2015
  Ljudmagasinet Ett nytt nummer är äntligen ute! Den här gången kommer vi att prata om spännande film, vi får höra om hur en seriebok blev till ett ljudverk, och så ska vi ta reda på hur det kommer sig att vi egentligen sparar de historiska fynd som vi gör.
 • Ljudmagasinet - Synskadad förr och nu

  torsdag 22 januari 2015
  Ljudmagasinet Vi inleder det här året med ett temanummer. Det ska handla kulturhistoria, om att skiljas från föräldrar i ung ålder, om att få delta i undervisningen på samma villkor som seende och om vikten av att bevara alla människors historia. Den här gången handlar Ljudmagasinet nämligen om att vara synskadad förr och nu.