Övriga aktörer

Bohusläns Museum/Västarvet

Har du filmer på VHS eller smalfilm kan Bohusläns museum hjälpa dig att digitalisera dina filmer mot en ersättning. Kontaktperson är Rune Hixén, rune.hixen@vgregion.se, 0522-65 65 81

Vara folkhögskola


Vill du redigera dina filmer och kanske lägga på ljud? Då kan filmverkstaden på Vara folkhögskola hjälpa till. Kontaktperson är        Emma Johansson,
emma.v.johansson@vgregion.se, 0736 - 13 22 24

Svenska Filminstitutet

SFI har ett uppdrag att arbeta med frågan genom sitt arbete inom enheterna Bibliotek, Filmarkiv och Rotebro Filmservice.
http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/Organisation/Filmarvet

Kungliga biblioteket

Deras verksamhet på Filmarkivet i Grängesberg  har i uppdrag att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. De  digitaliserar smalfilm i mycket begränsad skala i nuläget, då stora mängder film redan ligger och väntar.  http://www.kb.se/samlingarna/Ljud--rorlig-bild/Filmarkivet-i-Grangesberg

Se äldre film

http://www.filmarkivet.se/

Mediapoolen och ABF

Båda dessa aktörer finns i regionen och formulerar just nu hur de kan vara resurser inom Filmarvet. Mer information kommer under våren.

Privata aktörer

I många kommuner finns det dessutom privata företag som sysslar med digitalisering av både smalfilm och videofilm.

Senaste nyheter

 • Från Att till Hur – Om riktlinjer, inspiration och sätt för att skapa tillgängliga miljöer

  måndag 16 november 2015
  Tillgänglighet Konferensen Från Att till Hur vill ge institutioner, framförallt museer och konsthallar, verktyg att gå från att:et till hur:et. För hur gör man när man ska göra sin utställningsplats tillgänglig gör alla?
 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.