Arbetsgrupp

Vill du veta mer om vårt filmarvsarbete eller fråga oss om råd? Hör av dig till någon av oss i arbetsgruppen:

 

Kultur i Väst                                                                      Kontaktinformation om Ulrica Wallin, ABM-konsulent och Pia-Mari Wehrling, Filmkonsulent finns till höger. 

Västarvet                                                                                            Monica Gustafsson, Utvecklare/ABM  
0706-46 12 74, monica.i.gustafsson@vgregion.se 

Regionarkivet/filmregistret                                                                   Bengt Kjällman, 1:e Arkivarie, Region- och Stadsarkivet Göteborg
031-701 50 54, bengt.kjallman@arkivnamnden.goteborg.se   

Senaste nyheter

 • Konferens om att skapa tillgängliga miljöer på museer och konsthallar

  onsdag 30 september 2015
  Tillgänglighet Västra Götalandsregionens kulturnämnd har antagit riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst – ett verktyg för ökad tillgänglighet. Dessa gäller för alla som får regionalt stöd. Konferensen Från Att till Hur handlar om riktlinjerna och om hur man skapar tillgängliga miljöer.
 • Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

  onsdag 25 mars 2015
  Bibliotek Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.
 • Ljudmagasinet - om film, kulturhistoria och det Nya Biblioteket

  torsdag 5 mars 2015
  Ljudmagasinet Ett nytt nummer är äntligen ute! Den här gången kommer vi att prata om spännande film, vi får höra om hur en seriebok blev till ett ljudverk, och så ska vi ta reda på hur det kommer sig att vi egentligen sparar de historiska fynd som vi gör.

Kontakt

 • Pia-Mari Wehrling
  konsulent film
  0738-21 00 02