Organisation och ledning

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har 149 förtroendevalda ledamöter. Ledamöterna väljs direkt av invånarna vid ordinarie val var fjärde år.

Regionfullmäktige ansvarar för långsiktiga mål och visioner för Västra Götlandsregionens arbete och för den ekonomiska hushållningen. 

Regionfullmäktige fördelar budgeten till de olika politiska nämnderna och styrelserna, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas.

Läs mer om Regionfullmäktige.

Kulturnämnden och beredningsgruppen

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland.

Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Det är politikerna i Kulturnämnden som bestämmer vad Kultur i Väst ska göra. 

Här hittar du ledamöterna i Kulturnämnden.

Beredningsgruppen för hållbar utveckling utreder kulturfrågorna inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. I gruppen sitter ledamöter som representerar både Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Här hittar du ledamöterna i Beredningsgruppen för hållbar utveckling.

Styrelsen för Kultur i Väst

Styrelsen tar emot uppdrag från politikerna i kulturnämnden. De som sitter i styrelsen är politiskt tillsatta ledamöter som väljs för en mandatperiod. 

Här hittar du ledamöterna i styrelsen för Kultur i Väst.

Förvaltningsledning och enhetschefer

Magnus Bäckström är förvaltningschef på Kultur i Väst. Under förvaltningschefen finns också följande chefer över Kultur i Västs enheter:

 • Angelica Hadzikostas är chef på enheten Kultur & Konstarter
 • Bengt Källgren är chef på enheten Kultur & Samhälle och tf chef på enheten Kultur & Upplevelse
 • Christer Bergman är chef på enheten Administration & Kommunikation

Forskning och utveckling

På Kultur i Väst finns också en stabsfunktion för forskning och utveckling och en stabsfunktion för strategisk kommunikation.

Kultursekretariatet – en kontrollfunktion

Kultursekretariatets uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Arbetet leds av kulturchef Claes Rydberg. Sekretariatet ska också skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling. Man ska också:

 • ge Kulturnämnden och Beredningsgruppen för hållbar utveckling bra underlag för kulturpolitiska strategier och beslut
 • samverka med kommuner och stimulera till samverkan inom kulturlivet
 • stödja och utveckla kulturens nätverk
 • utforma uppdrag till institutioner och organisationer inom kultursektorn, följa och utvärdera verksamheterna och deras resultat

Här hittar du alla medarbetare på Kultursekretariatet.

Dokument som årsredovisning, budget och Kultur i Västs uppdrag från kulturnämnden hittar du som PDF här.

Västra Götalandsregionens diarier hittar du här.

Senaste nyheter

 • Framtidens filmpolitik – ge oss dina synpunkter

  måndag 15 juni 2015
  Film Ny filmpolitik är på ingång. Filmavtalet är uppsagt och ska från 2017 ersättas med ny statlig filmpolitik. Spännande men också många utmaningar!
 • Magnus Bäckström ny förvaltningschef för Kultur i Väst

  onsdag 18 februari 2015
  Kultur i väst Magnus Bäckström har utsetts till ny förvaltningschef för Kultur i Väst. Magnus har varit tillförordnad förvaltningschef sedan i maj 2014.
 • Nu utvärderar vi kulturivast.se

  torsdag 6 november 2014
  Kultur i väst Vår webb ska förbättras och vi behöver din hjälp. Vi försöker kontinuerligt att utvärdera kulturivast.se för att göra den så användbar som möjligt för dig som besökare. Därför genomför vi just nu en enkätundersökning. Fyll i enkäten och var med i utlottningen av tre böcker.