Organisation och ledning

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har 149 förtroendevalda ledamöter. Ledamöterna väljs direkt av invånarna vid ordinarie val var fjärde år.

Regionfullmäktige ansvarar för långsiktiga mål och visioner för Västra Götlandsregionens arbete och för den ekonomiska hushållningen. 

Regionfullmäktige fördelar budgeten till de olika politiska nämnderna och styrelserna, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas.

Läs mer om Regionfullmäktige.

Kulturnämnden och beredningsgruppen

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland.

Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Det är politikerna i Kulturnämnden som bestämmer vad Kultur i Väst ska göra. 

Här hittar du ledamöterna i Kulturnämnden.

Beredningsgruppen för hållbar utveckling utreder kulturfrågorna inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. I gruppen sitter ledamöter som representerar både Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Här hittar du ledamöterna i Beredningsgruppen för hållbar utveckling.

Styrelsen för Kultur i Väst

Styrelsen tar emot uppdrag från politikerna i kulturnämnden. De som sitter i styrelsen är politiskt tillsatta ledamöter som väljs för en mandatperiod. 

Här hittar du ledamöterna i styrelsen för Kultur i Väst.

Förvaltningsledning och enhetschefer

Magnus Bäckström är förvaltningschef på Kultur i Väst. Under förvaltningschefen finns också följande chefer över Kultur i Västs enheter:

 • Angelica Hadzikostas är chef på enheten Kultur & Konstarter
 • Bengt Källgren är chef på enheten Kultur & Samhälle och tf chef på enheten Kultur & Upplevelse
 • Christer Bergman är chef på enheten Administration & Kommunikation

Forskning och utveckling

På Kultur i Väst finns också en stabsfunktion för forskning och utveckling och en stabsfunktion för strategisk kommunikation.

Koncernavdelning kultur – en kontrollfunktion

Koncernavdelningens uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Arbetet leds av kulturchef Staffan Rydén. Sekretariatet ska också skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling. Man ska också:

 • ge Kulturnämnden och Beredningsgruppen för hållbar utveckling bra underlag för kulturpolitiska strategier och beslut
 • samverka med kommuner och stimulera till samverkan inom kulturlivet
 • stödja och utveckla kulturens nätverk
 • utforma uppdrag till institutioner och organisationer inom kultursektorn, följa och utvärdera verksamheterna och deras resultat

Här hittar du alla medarbetare på Kultursekretariatet.

Dokument som årsredovisning, budget och Kultur i Västs uppdrag från kulturnämnden hittar du som PDF här.

Västra Götalandsregionens diarier hittar du här.

Senaste nyheter

 • Vill du vara med i utvecklingen av Körcentrum Väst?

  tisdag 1 december 2015
  Kultur i väst Nu söker vi en konsulent och koordinator som ska arbeta med att utveckla vår nya verksamhet Körcentrum Väst. Här får du en unik chans att bygga upp och skapa från grunden samt vara med och stärka körlivet i Västra Götaland.
 • Nu söker vi en chef inom musik och arrangörsutveckling!

  tisdag 27 oktober 2015
  Kultur i väst Är du en erfaren chef, trygg och tydlig i ditt ledarskap? Har du en gedigen och bred erfarenhet inom musik och arrangörsutveckling? Kan du stödja dina medarbetare, men har också lust att utveckla och kraft att utmana? Då tycker vi du ska söka jobbet som enhetschef hos oss!
 • Kultur för alla? En konferens om tillgänglighet, interaktion och integritet

  torsdag 1 oktober 2015
  Arrangörsutveckling Vad kan vi göra för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet? Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig? Det är huvudfrågorna i konferensen Kultur för alla? – Om tillgänglighet, interaktion och integritet, som vi arrangerar den 12–13 november på Auktionsverkets Kulturarena i Göteborg.