Konstutveckling

Här kan du hitta olika typer av dokument, rapporter och trycksaker som har med utveckling av konstområdet att göra.

Alla trycksaker där konstkonsulenterna eller Kultur i Väst (och gamla Konst- och kulturutveckling) står som avsändare kan beställas från info@kulturivast.se, 031-333 51 06. Om inget pris är angivet är trycksaken gratis.

Företagande

Creative Industries Development Services - en studieresa till Manchester. En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta, maj 2003. CIDS startade sin verksamhet i Manchester, England, 1999. Verksamheten har som syfte att ge personlig och individuell service för att utveckla hållbara, kreativa och kulturella företag i Manchester och nordvästra England. Man arbetar främst med företag inom områdena musik, konst, mode, film, digital media, fotografi, design och teater. CIDS erbjuder hjälp med nätverksutveckling, rådgivning, information, utbildning, företagsstöd och kompetensutveckling. Besöket på CIDS skall ses mot bakgrund av planerna att koncipiera en inkubator för kultursektorn i Västsverige.

En inkubator för kultursektorn – en galen tanke eller en originell idé? En rapport av Marie Bergdahl. Rapporten diskuterar inkubatorn som är en del i ett system av stödåtgärder istället för punktinsatser för att öka möjligheterna att stärka kultursektorn. Rapporten ägnas också åt reflektioner och funderingar kring de faktorer som spelar in i uppbyggandet av ett innovationssystem med en inkubator anpassad för kultursektorn och försöker beskriva mötet kontra krocken mellan företag och konst i den tänkta inkubatorn samt vilka svårigheter och problem en inkubator för kultursektorn kan komma att stöta på.

Nätverkstan gav år 2002 ut rapporten Den ofrivillige företagaren om konstnärens förhållande till ekonomin. Det finns många konstnärer och kulturutövare som av omständigheterna, mer eller mindre frivilligt, tvingats in i rollen som företagare. Dessa kulturföretagare hamnar ofta mellan stolarna. De hamnar mellan stolta kulturpolitiska målsättningar och bistra arbetsmarknadspolitiska realiteter. Syftet med rapporten är att med utgångspunkt i de initiativ till företagsutveckling och företagarstöd som visat sig fungera i andra branscher visa på utvecklingsmöjligheter även för kulturföretagaren. Denna rapport vill komma med några förslag som underlättar för kulturutövare att försörja sig och överleva på sitt skapande. Rapporten har tagit sin utgångspunkt i mikroföretag inom kultursektorn.

Konstnärens del i byggprocessen. Att sälja in och förmedla uppdrag för offentlig utsmyckning till byggherrar - en dokumentation. Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg drev under 2004 och 2005 ett projekt med ett aktivt uppsökningsarbete för att knyta kontakter med byggindustrin. Projektets syfte var att utarbeta rutiner för att sälja in offentlig utsmyckning, genom att etablera kontaktnät mellan konstnärer och byggindustrin och möjliggöra för byggindustron att integrera konstnärer tidigt i en byggprojektering för en konstnärlig utsmyckning.

Dokumentation av projektet Konst + Politik 2003-2005, utgiven av Kulturnämnden/Västra Götalandsregionen. Projektet handlade om mötet med konsten/konstnärerna och politiken/politikerna.

Dokumentation från Airis pilotstudie från 2002. Airis handlade om att arbeta med kultur på arbetsplatser där konstnärer och personal tillsammans genomför olika konstprojekt. Läs mer om Tillt.

ENCATC 2007. Nätverkstan/Kulturverkstan arrangerade den 31 maj och 3 juni 2007 en internationell konferens på temat "On Entrepeneurship and Education in Cultural Life".

Nätverksutveckling

Att stärka och utveckla sina nätverk som konstnär är en viktig del i processen att skaffa sig positioner på marknaden, utöka sina kontakter och skaffa ny kunskap. Det är en snårig och komplicerad verklighet som det inte finns några givna regler för.

Konstkonsulenterna har därför tagit fram en enkel guideline/metod kring hur man kan definiera sina nätverk och arbeta med dem.

Övrigt

Mellanrum – konst på resecentrum. Dokumentation från seminarium på Bohusläns museum i december 2004 som undersökte möjligheterna till projektet Mellanrum – konst på resecentrum, som dock aldrig blev av. Dokumentationen är skriven av Katarina K Friberg på uppdrag av danskonsulenterna och konstkonsulenterna. Beställ som tryckt skrift. Kostnadsfri.

Samtalet om konst. En dokumentation från ett seminarium om samtalet som metod i november 2003 på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Seminariet ville undersöka frågeställningar som: Hur gör vi när vi talar om konst, vare sig det är bildkonst, en dansföreställning, en litterär text eller en installation? Vad kan vi som i olika sammanhang samtalar om konst lära av andra områden där samtalet används? Seminariet genomfördes i ett samarbete mellan Konst- och kulturutveckling och Nordiska Akvarellmuseet. Beställ som tryckt skrift. Kostnadsfri.

Senaste nyheter

 • Armkroksresor – nu erbjuder vi fria utövare att resa ut i världen tillsammans med oss!

  torsdag 28 januari 2016
  Arkitektur Nu lanserar Kultur i Väst armkroksresor med inriktning mot de fria utövarna i Västra Götalandsregionen. Det kan handla om en resa till en festival, biennal, mässa eller något annat. En armkroksresa är en chans till ny kunskap och internationella kontakter. Syftet med resorna är att vi får en gemensam kartbild, lär känna en situation, en miljö och omvärldsbevakar tillsammans.
 • Residenssatsningen och synen på den andre i årets första nyhetsbrev från konskonsulenterna

  tisdag 19 januari 2016
  Konst Vi står i början av ett nytt år och konstkonsulenterna har precis kommit ut med sitt första nyhetsbrev för året. Här kan du bland annat läsa konstnären Kjell Caminhas text i skribentstafetten Ärligt talat, se reportaget om konstnären Markus Butkereit och lära känna den alldeles nyligen tillsatta juryn för filmfestivalen Frames konstfilmspris.
 • Dags att skicka in din film till Frame 2016

  fredag 8 januari 2016
  Frame Nu är det dags för alla filmskapare i Västra Götaland att lämna in sina kortfilmer till Frame.