2011-03: Konst&Lärande - en konstpedagogisk resurs

Konst&lärande hemsida.

I februari lanserades resurssidan Konst&Lärande, en databas med information om allt inom fältet för konst och lärande. Behovet av en sådan här sajt formulerades av företrädare för regionens konstpedagoger och institutioner i samband med att Regionalt konstpedagogiskt forum skapades. Vi ställde några frågor till Elenor Noble, initiativtagare och den som arbetat mest med sidans innehåll.

Först av allt, hur skulle du beskriva sidan?

- Det är en ny hemsida för alla som på något sätt intresserar sig för konstpedagogik; bildlärare, curatorer, museipedagoger, intendenter, konstnärer som arbetar i skolan, lärare på vuxenskolor och bildningsförbund, förskollärare, konstpedagoger, forskare med flera.

- Ambitionen är att skapa en databas med information om allt inom konst och lärande. Databasen kommer att växa ständigt och är till för att samla och ge tips på bloggar, forskning, fortbildningar och events, handledningar och metodböcker, konstinstitutioner som arbetar konstpedagogiskt, nätverk, föreningar och organisationer, pedagoger, forskare och föreläsare, projekt, publikationer och artiklar och utbildningscentrum med mera.

Varför startades den?

- Det konstpedagogiska fältet är expansivt och de konstpedagogiska frågorna, det vill säga de publikrelaterade och publikrelevanta frågorna, får nu lov att ta allt större plats. Runt om i Västra Götaland och i övriga landet görs fantastiska saker, men det har inte tidigare funnits någon kontinuerlig och gemensam plattform där kunskap och erfarenheter kan samlas, spridas och delas. Internet är ett självklart rum för detta.

- Dessutom är många som arbetar med konst och lärande verksamma i mindre projekt, på timbasis, under kortare perioder, ensamma ute på företag eller inom utbildningsväsendet. Få har samma eller ens en liknande utbildningsväg bakom sig. Genom att sprida kunskap på detta sätt hoppas vi bidra till att stärka fältet och de gemensamma referensramarna så att inte alla behöver uppfinna hjulet på nytt.

Hur använder man sidan?

- I nuläget har vi valt att lägga fokus på att bygga upp en resursbank, men visionerna inför framtiden sträcker sig mellan allt från produktion av redaktionellt material till att utgöra ett socialt forum.

- Databasen är uppdelad i ett antal kategorier och varje post i databasen innehåller en kortare beskrivning och så mycket tillgänglig data som möjligt. Ofta finns nedladdningsbara PDF-versioner av publikationer, inbjudningar och liknande. Annars finns det länkar och annan information. Man kan endera hitta informationen via första sidan där alla poster finns listade med den senast inlagda längst upp. Om man istället går in via sök-knappen kan man söka på ett namn, ett ord eller en viss kategori.

- Och mm man har läst något intressant och vill rekommendera andra att göra detsamma finns det vid varje post i databasen en kommentatorsfunktion så att man kan lägga in kommentarer.

Hur kan man bidra?

- Konst&Lärande är i längden beroende av att vi är många som bidrar med information. På första sidan hittar man en flik som kallas ”Tipsa”. Klickar man på den så kommer man till ett formulär som man kan fylla i om man vill dela med sig av till exempel en inbjudan till en kommande fortbildning, en projekthemsida, ett pedagogiskt material, en kursdokumentation eller intressant forskning (allt från uppsatser till avhandlingar är välkomna). För att det ska vara lätt att orientera sig är det viktigt att man lägger in en kortare beskrivning, till exempel ett citat från en projektbeskrivning eller ett förord.

Vad kommer att hända med sidan framöver?

- Det har redan kommit mycket positiv respons och vi hoppas att många kommer att hitta till den och finna den matnyttig och användbar. Vi hoppas också att referensgruppen bestående av representanter för konsthallar, det fria konstlivet, förskolan, forskningen med flera kommer att växa och bidra med mycket spännande information.

- I nuläget är konstkonsulenterna vid Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, projektägare. Inför 2012 hoppas vi hitta engagerade partners som kan vara med och driva sidan vidare.

Efter att ha bott i Göteborg och arbetat mycket tillsammans med konstkonsulenterna, har du nu flyttat till Gävle. Varför då?

- 1 februari började jag en nyinstiftad tjänst som konsthandläggare vid Länskultur Gävleborg för att arbeta med Landstinget Gävleborgs konstsamling. Jag kommer att arbeta strategiskt och pedagogiskt för att stärka och levandegöra den konst som finns på, i och i anslutning till landstingets olika verksamheter, samt arbeta med inköp, hängning och större konstnärliga gestaltningar.

- Dessutom fortsätter jag att i liten skala bedriva frilansverksamhet som konstpedagog/kulturproducent inom företagskollektivet NOBLE&HAAG – konst, media och kulturarv.

Fakta

Namn: Elenor Noble
Bor i: Gävle
Ålder: 31 år
Yrke: Konsthandläggare vid Länskultur Gävleborg

Senaste nyheter

 • Armkroksresor – nu erbjuder vi fria utövare att resa ut i världen tillsammans med oss!

  torsdag 28 januari 2016
  Arkitektur Nu lanserar Kultur i Väst armkroksresor med inriktning mot de fria utövarna i Västra Götalandsregionen. Det kan handla om en resa till en festival, biennal, mässa eller något annat. En armkroksresa är en chans till ny kunskap och internationella kontakter. Syftet med resorna är att vi får en gemensam kartbild, lär känna en situation, en miljö och omvärldsbevakar tillsammans.
 • Residenssatsningen och synen på den andre i årets första nyhetsbrev från konskonsulenterna

  tisdag 19 januari 2016
  Konst Vi står i början av ett nytt år och konstkonsulenterna har precis kommit ut med sitt första nyhetsbrev för året. Här kan du bland annat läsa konstnären Kjell Caminhas text i skribentstafetten Ärligt talat, se reportaget om konstnären Markus Butkereit och lära känna den alldeles nyligen tillsatta juryn för filmfestivalen Frames konstfilmspris.
 • Dags att skicka in din film till Frame 2016

  fredag 8 januari 2016
  Frame Nu är det dags för alla filmskapare i Västra Götaland att lämna in sina kortfilmer till Frame.