2011-02: Estetisk verksamhet förbättrar inlärningen

Video på myra i mikroskop.

Bilden är tagen från ett videoverk, där en elev filmat en myra i ett mikroskop och därefter arbetat med rörelser hämtade från myras rörelser och former. Ett samarbete mellan naturkunskap och estetisk orientering.

Med mer kultur i skolan berikas eleverna inte enbart kulturellt. Estetisk verksamhet kan också vara en väg till mer kunskap i andra ämnen - och ett sätt att underlätta och förstärka inlärningen. Vi fick ett samtal med Anna Åkerström, lärare och estetisk ledare, som varit med och skrivit "Handbok för planering av kulturprojekt i skolan".

Vad är "Handbok för planering av kulturprojekt i skolan"?

- Initiativtagare till handboken är konst-, dans- samt barn- och ungdomskonsulenterna på Kultur i Väst som länge sett att det finns ett behov av ett verktyg som kan underlätta i mötet mellan skola och konstnär. Jag har ingått i arbetsgruppen som bestått av konstnärer från olika konstarter, skolledare och lärare.

- Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för båda parter vid samarbeten mellan konstnär och skola. Vi hoppas att den kommer att inspirera till fler och fördjupande projekt och möten och att den bidrar till att några vanliga och onödiga misstag undviks.

Hur kan den användas?

- Handboken behöver inte läsas från pärm till pärm utan jag vill verkligen uppmuntra till att ta det man behöver och som känns relevant i sammanhanget. Den kan också fungera som ett diskussionsunderlag, idébank eller lathund för den som föredrar det.

Vad gör du nu?

- Jag arbetar sedan 2005 som estetisk ledare och lärare på Lärcentrum Vasa som är en kommunal gymnasieskola med en estetisk profil. Eleverna läser samhällsprogrammet med individuell studietakt.

- Den estetiska profilen innebär förutom att vi erbjuder eleverna många estetiska kurser också att konst och kultur i olika former lyfts fram som ett eget kunskapsområde men också som kunskapsväg i andra ämnen samt i demokrati och värdegrundsarbetet på skolan. Mitt mål är att visa på att världen hänger ihop och inte är uppdelad i olika ämnen, att verka för meningskapande och identitetskapande processer genom konsten.

- Jag vill ge eleverna en chans att hitta sin ingång i konsten så att de tar med sig den vidare ut i livet. För att lyckas med det arbetar vi aktivt med att eleven själv får uppleva den bredd som finns inom konstarterna. Vi lämnar ofta skolan för att bedriva undervisning på olika kulturinstitutioner runt om i staden. Starka intryck ger starka uttryck och spännande processer.

Du har gått en utbildning i "lärstilar". Vad är det?

- Kortfattat kan lärstilar beskrivas som att vi alla tar till oss och processar kunskap på olika sätt och med olika sinnen. Några behöver lära sig i rörelse, andra behöver använda händerna för att testa och processa kunskap. Vissa lär sig enklast genom att lyssna och andra vill se eller läsa.

- Kännedomen om detta är extra viktig när något som är nytt och svårt för eleven ska introduceras, eftersom inlärningen blir lättare om eleven får arbeta med sitt starkaste sinne, lärstil. Lärstilar och estetiska lärprocesser kan berika varandra mycket då våra sinnen är navet och utgångspunkten för arbetet.

Hur ser du på framtiden inom ditt område?

- Jag är självklart besviken på den nya gymnasiereformen GY11, där estetisk verksamhet inte längre är ett obligatoriskt kärnämne. Milt uttryck riskerar de estetiska ämnena att få låg status. Men konst och kultur är inskrivet som en kunskapsväg som ska genomsyra annan verksamhet och det är det jag tycker är viktigt att bevaka och förstärka framöver.

- Dagligen ser jag prov prov på vad arbete med estetiska lärprocesser ger elever, föräldrar och skola. Så istället för att skära ner på den estetiska verksamheten skulle man naturligtvis använda det engagemang och den kraft som frigörs när en ung människa ges chansen att kommunicera genom konst.

Fakta

Namn: Anna Åkerström
Bor: Hindås
Ålder: 36
Yrke:Lärare och estetisk ledare vid gymnasieskolan

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan är framtagen av Maria Carlgren, konstkonsulent, Kultur i Väst; Angelica Hadzikostas, barn- och ungdomskonsulent, Kultur i Väst; Eva Persson, danskonsulent, Kultur i Väst; Malin Bogholt, konstnär, Lena Carlsson, lärare vid Fässbergsgymnasiet i Göteborg; Staffan Hjalmarsson, konstnär, pedagog och kulturutvecklare; Erik Ivarsson, rektor vid Kannebäcksskolan i Göteborg; Hugo Tham, rektor vid Balettakademien i Göteborg; Anna Åkerström, dansare, koreograf, kulturpedagog och Björn S Eriksson.

Läs också

Senaste nyheter

 • Brev skrivna under en kort vistelse i de två svenska regionerna Västra Götaland och Halland

  onsdag 22 oktober 2014
  Konst Med inspiration från författaren och feministen Mary Wollestonecrafts resa genom bland annat Halland och Västra Götaland, genomförs nu residensprogrammet Brev skrivna under en kort vistelse i de två svenska regionerna Västra Götaland och Halland. Mellan den 27 oktober och 9 november reser två konstnärer runt i de två regionerna för att samla på sig erfarenheter och berättelser. Dessa kommer att samlas i en publikation – allt för att hitta nya och spännande förslag på regionernas framtid.
 • Marika Lagercrantz gästar oss för att prata om fria kulturutövare och de internationella scenerna

  onsdag 15 oktober 2014
  Musik Kultur i Västs arbetsgruppen för de fria kulturutövarna har bjudit in det tidigare kulturrådet vid Sveriges ambassad i Berlin, Marika Lagercrantz, för att diskutera hur hon ser på svenska, framförallt västsvenska, utövares behov, önskemål och förutsättningar att nå en tysk och eventuellt europeisk publik.
 • Agera Digitalt – en konferens där gammelkulturen möter framtiden

  måndag 22 september 2014
  Konst Nu har anmälan öppnat för Agera Digitalt – konferensen i Göteborg där kulturaktörer från alla områden kan få en digital injektion.