2011-02: Estetisk verksamhet förbättrar inlärningen

Video på myra i mikroskop.

Bilden är tagen från ett videoverk, där en elev filmat en myra i ett mikroskop och därefter arbetat med rörelser hämtade från myras rörelser och former. Ett samarbete mellan naturkunskap och estetisk orientering.

Med mer kultur i skolan berikas eleverna inte enbart kulturellt. Estetisk verksamhet kan också vara en väg till mer kunskap i andra ämnen - och ett sätt att underlätta och förstärka inlärningen. Vi fick ett samtal med Anna Åkerström, lärare och estetisk ledare, som varit med och skrivit "Handbok för planering av kulturprojekt i skolan".

Vad är "Handbok för planering av kulturprojekt i skolan"?

- Initiativtagare till handboken är konst-, dans- samt barn- och ungdomskonsulenterna på Kultur i Väst som länge sett att det finns ett behov av ett verktyg som kan underlätta i mötet mellan skola och konstnär. Jag har ingått i arbetsgruppen som bestått av konstnärer från olika konstarter, skolledare och lärare.

- Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för båda parter vid samarbeten mellan konstnär och skola. Vi hoppas att den kommer att inspirera till fler och fördjupande projekt och möten och att den bidrar till att några vanliga och onödiga misstag undviks.

Hur kan den användas?

- Handboken behöver inte läsas från pärm till pärm utan jag vill verkligen uppmuntra till att ta det man behöver och som känns relevant i sammanhanget. Den kan också fungera som ett diskussionsunderlag, idébank eller lathund för den som föredrar det.

Vad gör du nu?

- Jag arbetar sedan 2005 som estetisk ledare och lärare på Lärcentrum Vasa som är en kommunal gymnasieskola med en estetisk profil. Eleverna läser samhällsprogrammet med individuell studietakt.

- Den estetiska profilen innebär förutom att vi erbjuder eleverna många estetiska kurser också att konst och kultur i olika former lyfts fram som ett eget kunskapsområde men också som kunskapsväg i andra ämnen samt i demokrati och värdegrundsarbetet på skolan. Mitt mål är att visa på att världen hänger ihop och inte är uppdelad i olika ämnen, att verka för meningskapande och identitetskapande processer genom konsten.

- Jag vill ge eleverna en chans att hitta sin ingång i konsten så att de tar med sig den vidare ut i livet. För att lyckas med det arbetar vi aktivt med att eleven själv får uppleva den bredd som finns inom konstarterna. Vi lämnar ofta skolan för att bedriva undervisning på olika kulturinstitutioner runt om i staden. Starka intryck ger starka uttryck och spännande processer.

Du har gått en utbildning i "lärstilar". Vad är det?

- Kortfattat kan lärstilar beskrivas som att vi alla tar till oss och processar kunskap på olika sätt och med olika sinnen. Några behöver lära sig i rörelse, andra behöver använda händerna för att testa och processa kunskap. Vissa lär sig enklast genom att lyssna och andra vill se eller läsa.

- Kännedomen om detta är extra viktig när något som är nytt och svårt för eleven ska introduceras, eftersom inlärningen blir lättare om eleven får arbeta med sitt starkaste sinne, lärstil. Lärstilar och estetiska lärprocesser kan berika varandra mycket då våra sinnen är navet och utgångspunkten för arbetet.

Hur ser du på framtiden inom ditt område?

- Jag är självklart besviken på den nya gymnasiereformen GY11, där estetisk verksamhet inte längre är ett obligatoriskt kärnämne. Milt uttryck riskerar de estetiska ämnena att få låg status. Men konst och kultur är inskrivet som en kunskapsväg som ska genomsyra annan verksamhet och det är det jag tycker är viktigt att bevaka och förstärka framöver.

- Dagligen ser jag prov prov på vad arbete med estetiska lärprocesser ger elever, föräldrar och skola. Så istället för att skära ner på den estetiska verksamheten skulle man naturligtvis använda det engagemang och den kraft som frigörs när en ung människa ges chansen att kommunicera genom konst.

Fakta

Namn: Anna Åkerström
Bor: Hindås
Ålder: 36
Yrke:Lärare och estetisk ledare vid gymnasieskolan

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan är framtagen av Maria Carlgren, konstkonsulent, Kultur i Väst; Angelica Hadzikostas, barn- och ungdomskonsulent, Kultur i Väst; Eva Persson, danskonsulent, Kultur i Väst; Malin Bogholt, konstnär, Lena Carlsson, lärare vid Fässbergsgymnasiet i Göteborg; Staffan Hjalmarsson, konstnär, pedagog och kulturutvecklare; Erik Ivarsson, rektor vid Kannebäcksskolan i Göteborg; Hugo Tham, rektor vid Balettakademien i Göteborg; Anna Åkerström, dansare, koreograf, kulturpedagog och Björn S Eriksson.

Läs också

Senaste nyheter

 • NÄTVERKSTRÄFF FÖR KONSTANSVARIGA I KOMMUNERNA

  onsdag 18 november 2015
  Konst Ansvarar du för bildkonsten i din kommun? Som handläggare av den kommunala konstsamlingen? Som konstsamordnare, utvecklare eller som utställningsansvarig för en konsthall? Söker du ett nätverk för input, idéutbyte eller samarbeten? Nu finns det ett!
 • Ljudmagasinet - om arkitektur och kännbar konst

  torsdag 12 november 2015
  Ljudmagasinet I det nya numret av Ljudmagasinet handlar det en hel del om arkitektur. Vi har besökt biblioteket som tänkte tillgängligt när de byggde nytt, vi har varit i Tibro och fått historien om arkitekten Ralph Erskines Brittgården och så har vi träffat Sveriges första arkitekt med synnedsättning. Förutom det så berättar vi om konstprojektet Kännbart som har skapat konst för alla sinnen.
 • When the Southern Cross Speaks

  torsdag 15 oktober 2015
  Konst På söndag eftermiddag visas del två av det unika videoprogrammet When the Southern Cross Speaks, med efterföljande samtal på Hagabion i Göteborg. Det är ett samarbete mellan GIBCA, konstnärsplattformen Videobrasil från Brasilien samt Kultur i Väst.