Biblioteken, medier och unga medieanvändare

onsdag
4
december
4 dec 9:30 till 16:30
Plats: Pedagogen Hus A
Lokal: Kjell Härnqvistsalen
Adress: Västra Hamngatan 25
Ort: Göteborg
Vill du öka din medie‐ och informationskunnighet och samtidigt lära dig mer om barns och ungas medieanvändning? Hur påverkar de digitala medierna bibliotekens roll i mötet med barn och unga? Vill du utveckla din kompetens och bli stärkt i arbetet med olika medier?
Statens medieråd, Kultur i Väst och Pedagogiska biblioteket bjuder tillsammans in till en heldag om medie- och informationskunnighet. Bibliotekarier på folkbibliotek och skolbibliotek och andra som arbetar nära biblioteken i skolan är välkomna.

Under dagen får du fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och hur du kan stärka barn och unga i deras medievardag. Du möter också kollegor och experter i utvecklande samtal och diskussioner kring goda exempel.

Medverkande bland andra: Ewa Thorslund Statens medieråd, Amanda Stenberg TioTretton,  Lisa Adamsson forskare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs Universitet samt skolbibliotekarierna Louise Bjur och Veronica Alfredsson, The Unlimited Library, ISGR Göteborg.

Program:

9.30-10.00 REGISTRERING och morgonfika

10.00-10.15 Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd och dagens moderator, inleder om medie- och informationskunnighet (MIK) - vad är det och varför är det viktigt för biblioteken.

10.15-11.00 Hur ser barns och ungas medievanor ut idag – färsk undersökning i åldrarna 0 -18 år.

11.15-12.00 Fördjupning i medie- och informationskunnighet med praktiska exempel, med Statens medieråd.

12.00-13.00 LUNCH på egen hand

13.00-13.45 Praktisk tillämpning av MIK på folkbiblioteken - Amanda Stenberg från TioTretton på Kulturhuset i Stockholm berättar om verksamheten och ger exempel, inspiration och användningsområden.

13.45-14.30 The Unlimited Library - a place where things and people meet, mix and rub together.
Louise Bjur och Veronica Alfredsson skolbibliotekarier på ISGR - International School of the Gothenburg Region talar om sitt arbete med att utveckla strategier för skolbibliotekets nya roll i skolsamhället. Ett skolsamhälle där de tekniska verktygens oreflekterade innehåll tar allt större plats. Bibliotekariens roll i denna tekniska fokusering är viktig men tyvärr inte självklar. Hur gör vi för att skolbiblioteket skall bli en självklarhet när det gäller elevers mediekompetens i skolan idag?

14.30-15.00 FIKA

15.00-16.00 Litteracitet i en digital tid – om ungas mediekompetens och dess betydelse för lärande och utveckling i dagens samhälle. Lisa Adamsson, Center för Skolutveckling Göteborgs stad, och doktorand på Göteborgs universitet

16.00-16.30 Deltagande föreläsare under dagen - och några till - summerar, diskuterar och svarar på frågor från publiken. 
Medverkande: Amanda Stenberg, Lisa Adamsson, Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, Margareta Guldér, Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek, Katarina Dorbell, Barnens bibliotek och Zahra Safaie, Mediapoolen.

Dagen avslutas 16.30 med utvärdering och utdelning av material.

Inbjudan går även ut till intresserade via Kultur i Halland-Regionbibliotek, Länsbiblioteket Östergötland, Länsbibliotek Jönköping, Mediapoolen och Skolbibliotekscentralen i Göteborg.

Dagen är gratis men anmälan är bindande. Fika fm och em ingår, men deltagarna står för egen lunch.

Anmäl dig senast den 29 november.

Kontakt

 • Katarina Dorbell
  konsulent litteratur barn och unga
  033-35 76 28
  070 818 20 02
 • Eva Fred
  konsulent litteratur barn och unga, biträdande länsbibliotekarie
  070 652 02 13

Kalendarium