Biografsalong med blå stolar

Regler för Frame 2015

Deadline

Deadline filminlämning för Mellan- och Tungvikt är 13 mars 2015. Då ska filmen finnas hos oss och web-anmälan vara gjord. Poststämpel 13 mars räcker alltså inte.

I år tävlar filmerna i tre åldersklasser

Mellanvikt: 16-19 år
Tungvikt: 20-26 år
+27 

Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass. Regissören ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige när filmen producerades.

Årets stora nyhet är att vi öppnar en ny tävlingsklass +27 år, i samarbete med Film i Väst! Läs mer

Endast kategorierna Mellanvikt och Tungvikt deltar inför Novemberfestivalen.

Produktionsår

Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2014 eller 2015. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Frame, Novemberfestivalen eller någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2015.

Kort film

Filmen får vara max 15 minuter lång inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen för filmen på anmälningsblanketten måste vara exakt.

Musik och bildrättigheter

Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering. 

Format

Filmen får vara producerad på valfritt format och skickas till oss via uppladdningstjänst som Sprend, eller som datafil på USB-minne eller DVD, märk dessa med både ditt och filmens namn. Deadline 13 mars 2015. 

Regional anknytning

För att delta i Frame måste du bo, jobba eller tillfälligt studera i Västra Götalandsregionen. Om du tillfälligt bor utomlands ska du skicka filmen till oss om du anser det vara din hemregion. Det är inte tillåtet att anmäla filmen till mer än en regional uttagning, oavsett antal regissörer. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Vad är det jag godkänner i och med min anmälan till Frame?

 • Filmen i sin helhet eller utdrag ur filmen visas i TV eller liknande i samband med marknadsföring av Frame samt Novemberfestivalen 
 • Filmen visas och används i ett pedagogiskt syfte i samband med Frame
 • Filmen kan distribueras via en samlingsDVD med urval från Frame 2015.
 • Kontaktuppgifter lämnas ut i samband med Frame och Novemberfestivalen
 • Delaktig i marknadsföring av egen film och Framefestivalen om förfrågan finns hos press
 • Filmen kan komma att visas på Internet i samband med Frame och Novemberfestivalen
 • Filmen får visas under Frame samt Novemberfestivalen 2015

Anmälan av film

Film och anmälan via formulär på webben ska vara hos oss senast 13mars. Poststämpel 13 mars räcker alltså inte.

Urval

Vår ambition är att visa alla bidrag som skickas in till Frame, men på grund av eventuell tidsbrist kan vi tvingas göra ett urval inför biografvisning. Skulle så bli fallet, sker urvalet baserat på urvalsgruppens poängsättning av inskickade bidrag.

Efter sista anmälningsdag ses alla inskickade filmer av en urvalsgrupp bestående av unga filmare. I Mellan- och Tungvikt nominerar urvalgruppen ett antal filmer i vardera viktklass och skickar dem vidare till juryn. Det är juryn som beslutar vilka filmer som belönas.

Namn på urvalsgrupp och jury publiceras längre fram.

Filmen kan du skicka till oss via post:

Kultur i Väst
Att: Anna-Karin Johansson
SE 405 44 Göteborg

Skicka bästa möjliga kopia, då det är den som visas på biografen. Vi ansvarar inte för inskickat material och har inte möjlighet att återsända material. Det är den version av filmen som skickas in senast 13 mars som sedan visas under Frame. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen innan festivalen, och inte heller senare vid eventuell tävlan vidare i Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till oss. Det går också bra att fildela filmen via Sprend, Wetransfer eller Wuala, läs mer under
rubriken "Hur gör jag".

Anmälningsformulär hittar du här från 23 februari då filminlämningen öppnar.

Formuläret fyller du i och skickar till oss direkt på webben, därför är det extra viktigt att filmens namn framgår tydligt både i anmälan och på uppladdad fil/USB-minne/DVD, så att vi enkelt kan para ihop de två. Både anmälan och film ska vara hos oss senast 13 mars, annars är din film inte med i tävlingen. Poststämpel 13 mars räcker alltså inte. 

Novemberfestivalen 

Frame är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan, 20-21 november 2015. Filmare i åldern 16-26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Västra Götalandsregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.

Mer information om Novemberfestivalen – arena för ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se

Vill du ha kontakt med oss eller har du frågor? Maila info@frame.nu eller ring Anna-Karin Johansson, koordinator Frame, tel: 031-333 51 22, mobil 0707-43 55 46.

Senaste nyheter

Kontakt

 • Anna-Karin Johansson
  producent unga
  031-333 51 22
  0707-43 55 46