Biografsalong med blå stolar

Regler för Frame 2014

Deadline

Deadline filminlämning för Mellan- och Tungvikt är 12 mars. Då ska filmen finnas hos oss och web-anmälan vara gjord. Poststämpel 12 mars räcker alltså inte.
Deadline för tävlande i Frame Junior (upp till och med 15 år) har blivit förlängd och vi tar emot bidrag ända fram till 1 april. 

Produktionsår

Filmen ska vara producerad år 2013 eller 2014. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Frame eller någon regional uttagning till Novemberfestivalen.

Kort film

Filmen får vara max 15 minuter lång inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen för filmen på anmälningsblanketten måste vara exakt.

Musik och bildrättigheter

Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att han eller hon har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering. 

Format

Filmen får vara producerad på valfritt format och skickas till oss antingen på USB-minne eller som datafil på DVD, märk dessa med både ditt och filmens namn. Deadline 12 mars 2014. 

Regional anknytning

För att delta i Frame måste du bo, jobba eller tillfälligt studera i Västra Götalandsregionen. Om du tillfälligt bor utomlands ska du skicka filmen till oss om du anser det vara din hemregion. Det är inte tillåtet att anmäla filmen till mer än en regional uttagning, oavsett antal regissörer. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Vad är det jag godkänner i och med min anmälan till Frame?

 • Filmen i sin helhet eller utdrag ur filmen visas i TV eller liknande i samband med marknadsföring av Frame samt Novemberfestivalen 
 • Filmen visas och används i ett pedagogiskt syfte i samband med Frame
 • Filmen kan distribueras via en samlingsDVD med urval från Frame 2014.
 • Kontaktuppgifter lämnas ut i samband med Frame och Novemberfestivalen
 • Delaktig i marknadsföring av egen Film och Framefestival om förfrågan finns hos press
 • Filmen kan komma att visas på Internet i samband med Frame och Novemberfestivalen
 • Filmen får visas under Frame samt Novemberfestivalen 2014

Filmerna tävlar i två åldersklasser inför Novemberfestivalen

Mellanvikt: 16-19 år
Tungvikt: 20-26 år

Frame Junior: tre åldersklasser till!

Den tidigare Lättviktsklassen är nu Frame Junior, där filmerna tävlar i tre inbördes åldersklasser:

- upp till 9 år
- 10-12 år
- 13-15 år

Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass. Regissören ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige när filmen producerades.

Anmälan av film

Film och anmälan via formulär på webben ska vara hos oss senast 12 mars. Poststämpel 12 mars räcker alltså inte.

Urval

Vår ambition är att visa alla bidrag som skickas in till Frame, men på grund av eventuell tidsbrist kan vi tvingas göra ett urval inför biografvisning. Skulle så bli fallet, sker urvalet baserat på urvalsgruppens poängsättning av inskickade bidrag.

Efter sista anmälningsdag ses alla inskickade filmer av en urvalsgrupp bestående av unga filmare. I Mellan- och Tungvikt nominerar urvalgruppen ett antal filmer i vardera viktklass och skickar dem vidare till juryn. Det är juryn som beslutar vilka filmer som belönas.

Namn på urvalsgrupp och jury publiceras längre fram.

Filmen skickar du till oss via post:

Kultur i Väst
Att: Anna-Karin Johansson
SE 405 44 Göteborg

Skicka bästa möjliga kopia, då det är den som visas på biografen. Vi ansvarar inte för inskickat material och har inte möjlighet att återsända material. Det är den version av filmen som skickas in senast 12 mars som sedan visas under Frame. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen innan festivalen, och inte heller senare vid eventuell tävlan vidare i Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till oss. Det går också bra att fildela filmen via Wetransfer eller Wuala, läs mer under
rubriken "Hur gör jag".

Anmälningsformulär hittar du här.

Du fyller i och skickar till oss direkt på webben, därför är det extra viktigt att filmens namn framgår tydligt både i anmälan och på USB-minne/DVD, så att vi enkelt kan para ihop de två. Både anmälan och film ska vara hos oss senast 12 mars, annars är din film inte med i tävlingen. Poststämpel 12 mars räcker alltså inte. Ett alternativ är att komma på vårt inlämningsmingel 12 mars kl 17-19 och ge oss filmen direkt i handen! Även då måste anmälan via webben redan vara gjord.

Novemberfestivalen 

Frame är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan, 21-22 november 2014. Filmare som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Västra Götalandsregionen kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.

Mer information om Novemberfestivalen – arena för ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se

Vill du ha kontakt med oss eller har du frågor? Maila info@frame.nu eller ring Anna-Karin Johansson, koordinator Frame, tel: 031-333 51 22, mobil 0707-43 55 46.

Senaste nyheter

Kontakt

 • Anna-Karin Johansson
  producent unga
  031-333 51 22
  0707-43 55 46