Nättjänster och betaldatabaser

Abonnemang gratis tillgängliga för kommunbibliotek inom Västra Götaland:

Abonnemang delsponsrade för kommunbibliotek inom Västra Götaland:

 • ELiB eböcker - via Kultur i Västs portal. -  Egen kostnad: 20 kr/nedladdning. OBS! Ny modell för Eböcker introduceras under 2014. Inga ytterligare bibliotek kommer därför att ingå i portalen.
 • GlobalGrant (Stöd och stipendier) med remote access. Avtalsperiod 12 juni 2014 - 12 juni 2015. Pris per bibliotek:  grundkostnad: 1 000 kr + ca 0,026 kr / kommuninv. Gymnasiebibliotek i kommuner med abonnemang deltar fritt. Avtalsperioden är 1 år med automatisk förlängning ett år i taget. Förändringar i abonnemang eller nyteckning skall meddelas Mediacentrum senast 7 juni.

 • Mediearkivet med remote access. För bibliotek med minst 1 grundabonnemang på Mediearkivet. Biblioteken debiteras per nedladdad artikel. Nedladdningarna administreras via Elibs portaler t.o.m. 2014-12-31.

Samordnade länsabonnemang  inom Västra Götaland:

 • Arkiv Digital, släktforskning via Internet. Avtalsperioden för Västra Götaland gäller fram till 2014-10-25   Önskemål om uppsägning av avtal skall meddelas Kultur i Väst  senast 20 sept 2014.
 • Library Pressdisplay. ca 2 000 Dagstidningar via internet. En gemensam licenspool med i dagsläget 22 samtidiga användare. Nya användare förväntas  bidra med 1 licens vardera till poolen.  OBS! Endast bibliotek i mindre kommuner får ansluta sig.

Sammanställning över Kultur i Västs sponsrade och samordnade licenser och abonnemang i Västra Götaland. (Excel)

  Senaste nyheter

  • Samverkan är grundläggande för framgångsrika planer

   måndag 8 december 2014
   Samhällsutveckling Samverkan var ett ord som återkom ofta på konferensen Vad har ni för plan? som arrangerades av Kultur i Väst den 3 december. 120 personer hade tagit sig till Göteborgs stadsbibliotek för att lyssna på tankar kring strategier och planer för kultur. Att samverka brett mellan olika aktörer i kommunen är det som gör att en plan lyfter och skapar positiva effekter för det regionala såväl som lokala kulturlivet.
  • Fullsatt på konferens om publikutveckling

   torsdag 20 november 2014
   Arrangörsutveckling Den nationella konferensen Publikutveckling från A till Ö som arrangerades av Kultur i Väst och Producentbyrån lockade nästan 100 personer (fullsatt) till Göteborgs Konstmuseum 13-14 november. Bland konferensdeltagarna fanns representanter från bland annat kommuner och kommunalförbund, kulturinstitutioner, centrumbildningar och föreningar. Föreläsare från flera länder berättade om aktuell forskning inom området publikutveckling.
  • Författardag med fokus på barnlitteratur den 14 november

   måndag 27 oktober 2014
   Litteratur Nu är programmet klart! Välkommen till höstens författardag där barnlitteraturen står i fokus! Dagen inleds med en längre föreläsning av tecknaren och författaren Lisen Adbåge. Därefter presenterar Västsvenska författare och illustratörer sig och pratar om sina nya böcker.

  Kontakt

  • Elisabeth Erikson
   konsulent IT
   010-441 31 01
   0708-18 20 04
  • Ingvor Jansson
   bibliotekarie
   031-333 51 05
   0708-18 20 05