Nättjänster och betaldatabaser

Abonnemang gratis tillgängliga för kommunbibliotek inom Västra Götaland:

Abonnemang delsponsrade för kommunbibliotek inom Västra Götaland:

 • ELiB eböcker - via Kultur i Västs portal. -  Egen kostnad: 20 kr/nedladdning. OBS! Ny modell för Eböcker introduceras under 2014. Inga ytterligare bibliotek kommer därför att ingå i portalen.
 • GlobalGrant (Stöd och stipendier) med remote access. Avtalsperiod 12 juni 2014 - 12 juni 2015. Pris per bibliotek:  grundkostnad: 1 000 kr + ca 0,026 kr / kommuninv. Gymnasiebibliotek i kommuner med abonnemang deltar fritt. Avtalsperioden är 1 år med automatisk förlängning ett år i taget. Förändringar i abonnemang eller nyteckning skall meddelas Mediacentrum senast 7 juni.

 • Mediearkivet med remote access. För bibliotek med minst 1 grundabonnemang på Mediearkivet. Biblioteken debiteras per nedladdad artikel. Nedladdningarna administreras via Elibs portaler t.o.m. 2014-12-31.

Samordnade länsabonnemang  inom Västra Götaland:

 • Arkiv Digital, släktforskning via Internet. Avtalsperioden för Västra Götaland gäller fram till 2014-10-25   Önskemål om uppsägning av avtal skall meddelas Kultur i Väst  senast 20 sept 2014.
 • Library Pressdisplay. ca 2 000 Dagstidningar via internet. En gemensam licenspool med i dagsläget 22 samtidiga användare. Nya användare förväntas  bidra med 1 licens vardera till poolen.  OBS! Endast bibliotek i mindre kommuner får ansluta sig.

Sammanställning över Kultur i Västs sponsrade och samordnade licenser och abonnemang i Västra Götaland. (Excel)

  Senaste nyheter

  • Forskning möter praktik på konferensen Mötesplats Borås

   tisdag 9 september 2014
   Bibliotek För 14:e året i rad dags arrangeras årets stora bibliotekskonferens! Mötesplats Borås har i år tema samarbetet mellan bibliotekspraktik och biblioteksforskning. Konferensen hålls den 23-34 oktober på Högskolan i Borås.
  • Värsta Boken – tusentals gratisböcker för läsglädje

   måndag 8 september 2014
   Bibliotek Under september är det dags för det årliga Värsta Boken-släppet. Ungdomsbibliotekarier i Göteborg och Västra Götaland ger sig ut på stan för att dela ut tusentals böcker till ungdomar mellan 13 och 25 år. Syftet är att sprida ordet, litteraturen och läsglädjen.
  • Rekordstort program på årets Bokmässa

   torsdag 21 augusti 2014
   Litteratur Den 25 september är det dags för årets Bokmässa som äger rum i Göteborg. Kultur i Väst är på plats med monter och scen och programmet är i år rekordstort!

  Kontakt

  • Elisabeth Erikson
   konsulent IT
   010-441 31 01
   0708-18 20 04
  • Ingvor Jansson
   bibliotekarie
   031-333 51 05
   0708-18 20 05